Mitocondriile sunt fabricile de ATP ale celulei.

Gh. Benga (1985)

Paracelsus

philippus aureolus theophrastus paracelsusParacelsus (1493—1541) întemeietorul medicinii experimentale. 

Paracelsus, pe numele adevărat Theophrastus Bombastus von Hohenhein s-a născut la Basel. Contemporan cu Luther, din a cărui fire dârză şi fanatică avea şi el ceva, Theophrastus Bombastus von Hohenheim nu era medic cu diplomă, ceea ce nu l-a împiedicat însă să fie „întemeietorul medicinii moderne”.

Tatăl lui Paracelsus a fost, la început, învăţător, apoi medic, iar mama lui, infirmieră de spital. De la ei a moştenit dragostea pentru secretele organismului viu, grija pentru om şi trupul său. Fire contradictorie, puternic dotată, Paracelsus n-a fost numai victima adversarilor săi, ci şi a propriilor sale calităţi şi defecte.

Citește mai departe:Paracelsus

William Harvey

William Harvey - Descoperitorul circulației sângeluiÎn primăvara anului 1578, a văzut lumina zilei în orașul Folkestone, din comitatul Kent, cel care avea să devină una din personalitățile științifice cele mai proeminente ale Angliei şi ale lumii, William Harvey.

Tatăl său se trăgea din pătura de țărani liberi, numită în Anglia „yeormanry“ și a fost un negustor destoinic. Şi-a petrecut copilăria în tovărășia celor șase frați şi două surori ale sale. În casa părintească a învățat să citească şi să socotească. La vârsta de zece ani, William a părăsit orașul natal, începând studiile secundare.

Citește mai departe:William Harvey

Andre Vesale

Andre VesaleAndre Vesale (1514—1564) (pe numele adevărat Wesel) s-a născut la Bruxelles, în anul 1514. Vesale este primul anatomist modern, unul din cei mai mari biologi ai tuturor timpurilor, spirit îndrăzneţ, certat cu superstiţiile alimentate de clerul reacţionar, înrudit ca temperament şi destin cu Columb, Vasco da Gama, Durer, Paracelsus şi alţi mulţi deschizători de drumuri noi în epoca sa.

Andre Vesalevroia să pătrundă în tainele naturii şi drumul cel mai scurt pentru atingerea acestui ţel era medicina, de aceea pleacă să studieze medicina, la început la Lowen, iar apoi la Paris, unde l-a avut profesor pe anatomistul Jacques Dubois.

Care era situaţia medicinei la începutul secolului al XVI-lea?

Citește mai departe:Andre Vesale

Miguel Servet

Miguel Servet - descoperitorul micii circulatii

Miguel Servet (1511—1553) - descoperitorul micii circulații. S-a născut în anul 1511 la Villanuera în Navara.

Fiu al unui notar, se înscrie de timpuriu la Universitatea din Saragosa unde studiază matematicile, astronomia şi limbile antice (greaca, latina, ebraica). Mai apoi emigrează repede din patria sa natală, din dorinţa de a studia dreptul şi teologia la Universitatea din Toulouse.

Lipsit de ajutorul material al familiei este nevoit să-şi câştige de foarte tânăr existenţa, fapt pentru care se angajează ca secretar, în 1525, în serviciul lui Juan Quintana, confesor al lui Carol Quintul.

Citește mai departe:Miguel Servet

Conrad Gesner

Conrad Gesner

Conrad Gesner (1516—1565), marele naturalist, medic filolog și bibliograf elvețian s-a născut în anul 1516, la Zurich. Părinții săi erau săraci. Ei au murit când Conrad Gesner era încă copil. Educaţie i-a dat unchiul său Zwingli, care nu era bogat şi nici prea învăţat. Se părea că din acest băieţaş nu putea ieşi nimic altceva decât un mic meşteşugar. Nu-l încânta nimic, nici frumoasa uniformă de ostaş, nici clinchetul pintenilor, nici bogăţia.

Citește mai departe:Conrad Gesner