Diviziunea celulară nu ar fi altceva… decât un dispozitiv de întinerire.

Emil Pop (1960)

Paracelsus

philippus aureolus theophrastus paracelsusParacelsus (1493—1541) întemeietorul medicinii experimentale. 

Paracelsus, pe numele adevărat Theophrastus Bombastus von Hohenhein s-a născut la Basel. Contemporan cu Luther, din a cărui fire dârză şi fanatică avea şi el ceva, Theophrastus Bombastus von Hohenheim nu era medic cu diplomă, ceea ce nu l-a împiedicat însă să fie „întemeietorul medicinii moderne”.

Tatăl lui Paracelsus a fost, la început, învăţător, apoi medic, iar mama lui, infirmieră de spital. De la ei a moştenit dragostea pentru secretele organismului viu, grija pentru om şi trupul său. Fire contradictorie, puternic dotată, Paracelsus n-a fost numai victima adversarilor săi, ci şi a propriilor sale calităţi şi defecte.

Citește mai departe:Paracelsus

William Harvey

William Harvey - Descoperitorul circulației sângeluiÎn primăvara anului 1578, a văzut lumina zilei în orașul Folkestone, din comitatul Kent, cel care avea să devină una din personalitățile științifice cele mai proeminente ale Angliei şi ale lumii, William Harvey.

Tatăl său se trăgea din pătura de țărani liberi, numită în Anglia „yeormanry“ și a fost un negustor destoinic. Şi-a petrecut copilăria în tovărășia celor șase frați şi două surori ale sale. În casa părintească a învățat să citească şi să socotească. La vârsta de zece ani, William a părăsit orașul natal, începând studiile secundare.

Citește mai departe:William Harvey

Andre Vesale

Andre VesaleAndre Vesale (1514—1564) (pe numele adevărat Wesel) s-a născut la Bruxelles, în anul 1514. Vesale este primul anatomist modern, unul din cei mai mari biologi ai tuturor timpurilor, spirit îndrăzneţ, certat cu superstiţiile alimentate de clerul reacţionar, înrudit ca temperament şi destin cu Columb, Vasco da Gama, Durer, Paracelsus şi alţi mulţi deschizători de drumuri noi în epoca sa.

Andre Vesalevroia să pătrundă în tainele naturii şi drumul cel mai scurt pentru atingerea acestui ţel era medicina, de aceea pleacă să studieze medicina, la început la Lowen, iar apoi la Paris, unde l-a avut profesor pe anatomistul Jacques Dubois.

Care era situaţia medicinei la începutul secolului al XVI-lea?

Citește mai departe:Andre Vesale

Francesco Redi

Francesco Redi – adversar convins al teoriei generației spontanee (1626-1697)

Francesco Redi s-a născut la Arezzo în anul 1626 și a murit la Pisa, în 1697. Încă din copilărie a îndrăgit natura și la maturitate a devenit un talentat și înzestrat cercetător, dornic de a cunoaște direct și nu din cărți tainele naturii.

Renumitul naturalist și medic Francesco Redi și-a dedicat întreaga activitate explicării unei probleme mult dezbătută în biologie și anume: problema generației spontanee a viețuitoarelor.

Citește mai departe:Francesco Redi

John Ray

John Ray - fondatorul taxonomiei plantelor (1628-1704)Ilustrul naturalist englez s-a născut în 1628, la Black-Notley, și a murit în același oraș în 1704.

Deși urmează teologiei, Ray renunță la această carieră și se dedică, în întregime, cercetărilor biologice, sprijinit foarte mult de prietenul său, zoologul F. Willoughby.

Citește mai departe:John Ray