Un organism nu reprezintă o ierarhie care poate fi descrisă exact în termeni morfologici; mai curind, el este un sistem de ierarhii care se întrețes și se încalecă în multe feluri și care pot să corespundă sau nu nivelurilor ierarhiei morfologice.

L. von Bertalanffy (1960)

Există 2328 rezultate în dicționar. ,
Caută în dicționar
Termenul începe cu Conține Căutare exactă Căutare aproximativă
Toate A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ş T U V W X Y Z
Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6 7... Next »
Termen Definiție
HEMIZIGOT

(gr. hemi — jumătate; zygon — jug) o singură alelă la un locus; starea în care se găsesc genele într-un organism haploid; genă reprezentată de o singură alelă într-un organism di...

HEMOCEL

(HAEMOCOEL) (gr. haima — sânge; koilos — cavitate) — cavitate a corpului la unele nevertebrate (onicofore, miriapode, insecte, precum și la crustacee, arahnide, moluște; care înlocuie...

HEMOFILIE

(gr. haima - sânge; philos — iubitor) — boală hemoragică cauzată de lipsa din sânge a unor factori antihemofilici, în special a tromboplastinei, din care cauză nu se mai produce fibr...

HEMOGLOBINA

(gr. haima - sânge; lat. globus — sferă) pigment (cromoproteină) al respirației prezente în celulele roșii (eritrocite) ale sângelui la vertebrate și la unele nevertebrate (anelid...

HEMOGLOBINOPATII

boli cauzate de mutații în genele ce controlează sinteza celor 4 catene ale moleculei de hemoglobină (două alfa și două non-alfa). Rezultă astfel variante hemoglobinice anormale care indu...

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6 7... Next »